تبلیغات
روزهای من بی تو

شنبه 21 بهمن 1385 09:02 ق.ظ

نویسنده : من بی تو
ارسال شده در: دلتنگیها ،

 
روژگارم چو^ دَ سر
هَر وََک رِِگََی سفر
عمر مان تیَ مام بی
وَ بی دَنگی و بی خَوَر
دنیا سَفَ رَ ؛ گِش ت مان مَی وانیم
کی تی مَ دونیا
لَی دونیا مِردِم
خوَشی نی نیون
هَر آخ اَکی شیم
هَر تا می ریم
مِنی شی توجَرگِم سوز یا
چَ وَ پی م هات
وَ پی م کریا
غوصَه نَخوه کارِ خوداس
چَ وَ سر بای  گَشتی نو^سیاس
کَی خَوَر مان بی
هاتیم وَ دنیا
هیچ کس وَ لی مان صلاح نکریا
یَه کارِ خوداس
دنیا تمام کَی
هاوردَ سَ مان
بایَد جفا بَی م

*********

پی نوشت: یک آهنگ کردی است توسط حمید حمیدی خوانده شده
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -